mobile, mobile, phone, handheld
054-7717194
04-6376143
location, location, map, marker, pin
המרכז להצלחות, ראש פינה
googleplus, google plus, social
facebook, facebook, social
youtube2, youtube, social
instagram, instagram, social
linkedin, linkedin, social
phone4, phone, contact, telephone, support, call
 052-5000553
mobile, mobile, phone, handheld
אירוע עבור עובדי החברה, בנוסף לימי כיף וגיבוש ניתן להפיק אירוע חברה כאות הוקרה לעובדי הארגון על תרומתם לארגון. באירועי חברה ניתן לשלב מגוון רחב של פעילויות החל מסדנאות שונות, הופעות בידור, משחקים עסקיים ועוד. אירועי חברה תורמים להווי בארגון, מעלי מוטיבציה ומחויבות ארגונית, ומאפשרים לעובדים להרגיש כי הם חלק ממשהו גדול, כמו כן, באירועים אלה ניתן להעניק פרסי הצטיינות לעובדים ולאפשר להם לצאת מהשיגרת היום יום.

אירוע חברה