mobile, mobile, phone, handheld
054-7717194
04-6376143
location, location, map, marker, pin
המרכז להצלחות, ראש פינה
googleplus, google plus, social
facebook, facebook, social
youtube2, youtube, social
instagram, instagram, social
linkedin, linkedin, social
phone4, phone, contact, telephone, support, call
 052-5000553
mobile, mobile, phone, handheld
שותפים עסקיים
כחלק בלתי נפרד מצוות מסע ומתן, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם יועצים ופסיכולוגים ארגוניים, בעלי מקצוע מהתחומים הפיננסי, הפנסיוני, ניהול עסק, קבלת החלטות, יצירתיות ועוד נוספים המומחים בתחומם. בנוסף רבים נוספים מתחום ההפקה והיצירה שיהפכו את האירוע שלכם ל"מנצח"
להלן חלק משותפים העסקיים עמם אנו עובדים