mobile, mobile, phone, handheld
054-7717194
04-6376143
location, location, map, marker, pin
המרכז להצלחות, ראש פינה
googleplus, google plus, social
facebook, facebook, social
youtube2, youtube, social
instagram, instagram, social
linkedin, linkedin, social
phone4, phone, contact, telephone, support, call
 052-5000553
mobile, mobile, phone, handheld
אירועי CHALLENGE
בשנים האחרונות מסע ומתן גאה להיות חלק מתהליכים ארגוניים ופיתוח צוותים ומנהלים של החברות הגדולות במשק. מסע ומתן יודעת להביא מגוון פתרונות חדשניים שיודעים לתת מענה לצרכי הפיתוח של הארגון.
כחלק מכלי עבודתנו - מסע ומתן מומחית בשיטת ה"למידה ההתנסותית". בזכות האופי האקטיבי של הסדנאות והתהליכים, ניתנת הזדמנות למנהלים ולמשתתפים להתחכך בדפוסי חשיבה ופעולה, ללמוד לשפר ולשנות ב"כאן ועכשיו".
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר..