mobile, mobile, phone, handheld
054-7717194
04-6376143
location, location, map, marker, pin
המרכז להצלחות, ראש פינה
googleplus, google plus, social
facebook, facebook, social
youtube2, youtube, social
instagram, instagram, social
linkedin, linkedin, social
phone4, phone, contact, telephone, support, call
 052-5000553
mobile, mobile, phone, handheld
חברת "מסע ומתן" מתמקדת בהובלה וליווי של תהליכים ארגונים ויישומם בשטח, באמצעות מגוון סדנאות ייחודיות וחווייתיות המשלבות הנאה והנעה. על פי תפיסת עולמנו, בעזרת הכוונה נכונה, ניתן להפוך כל אתגר וקושי להזדמנות ללמידה וצמיחה.
במה אנו מאמינים
אנו מאמינים כי הכוח בארגון טמון ביכולות האישיות של המנהלים והעובדים ובמיצוי ומקסום מיטבי של הכישורים הגלומים בהם. כל אחד מאתנו הרי זקוק להכוונה כלשהי, למיקוד, לאלומת האור המאירה את הדרך קדימה. רק הבינוניים יכולים להיות תמיד במיטבם...
במה אנחנו שונים
במסע ומתן יוצרים אתכם את הסדנה והאירוע המתאימה במיוחד בשבילכם מכל הבחינות. מסע ומתן יודעת להתחבר אל הכוח האנושי בארגון ולחבר אותם לדרך משותפת, לחזון משותף וליעדי הארגון. זאת, תוך חידוד, שמירה והקפדה על ה-DNA הייחודי של הארגון.
החברה