mobile, mobile, phone, handheld
054-7717194
04-6376143
location, location, map, marker, pin
המרכז להצלחות, ראש פינה
googleplus, google plus, social
facebook, facebook, social
youtube2, youtube, social
instagram, instagram, social
linkedin, linkedin, social
phone4, phone, contact, telephone, support, call
 052-5000553
mobile, mobile, phone, handheld

משחקים עסקיים

אתם חזק במשחק
משחקי עסקים דינמיים ומרתקים
מסע ומתן מציעים לכם שורה רחבה של משחקי סימולצייה עסקיים, המשלבים תהליכי אימון ולמידה, הקניית כלים ופיתוח היכולות האישיות, הצוותיות והארגוניות בכל חברה. כל המשחקים הינם פרי חשיבה ופיתוח של צוות מסע ומתן.
בזכות האופי האקטיבי של המשחקים, ניתנת הזדמנות לכל משתתף להתחכך בדפוסי חשיבה ופעולה, ללמוד, לשפר ולשנות ב"כאן ועכשיו".

 
מהם השלבים למשחק המנצח?
 
  • אנו לומדים ביחד אתכם מהם המטרות והצרכים ואיך ניתן להגיע ל"נצחון" באמצעות משחק עסקים.
  • צוות מסע ומתן יישב וייפתח את משחק העסקים הנותן את המתכון הנכון להטמעת תהליכי למידה ותובנות באמצעות למידה חוויתית
  • לאחר בחינה של הפרטים הקטנים ביחד אתכם, מוציאם לפועל את משחק העסקים בליווי צוות מסע ומתן.
תהליכי אימון ולמידה ארגוניים המתרחשים במהלך משחק עסקים:
  • המשחקים משוחקים בקבוצות המתחרות זו בזו, ומקבלות זמן המיועד לקביעת תכנון, יעדים, ערכים ואסטרטגיות.
  • במהלך המשחק באים לידי ביטוי יחסי הכוחות בין המשתתפים ולכל משתתף יש הזגמנות לבחון את עצמו להיות משפיע.
  • במהלך המשחק מתבצעות עצירות מתודיות לביצוע עיבודים והערכות מצב. בעיבודים למעשה, מתבצע שיקוף של התנהלות המשתתפים כבודיים וכקבוצה.
  • המשתתפים הם אלה שקובעים את אופן ניהול המשחק ע"י קבלת החלטות והשפעתן אלה על אלה.
  • במשחק מתבטא באופן ברור קבלת החלטות בלחץ זמן, קביעת והשגת יעדים, יכולות ניהול ואסטרטגיות, ראייה מערכתית, משא ומתן, כסף וכו'.
  • המשחק דינמי ואקטיבי ובכך, מאפשר למשתתפים לחוות מצבי לחץ משתנה, ניהול סיכונים, יחסי אנוש, יציאה ממשברים וכוחות אחרים המופעלים במשחק.
משחק עסקים

משחק העסקים - עליבא-BAY

clock, clock, time, schedule
home3, home, house, building
arrow-down6, arrow-down, download, bottom
arrow-up6, arrow-up, upload, top
חצי יום/יום שלם
OUTDOOR
מינימום 16 משתתפים
מקסימום 50 משתתפים
משחק עסקים

משחק העסקים - מונופול של חווית

clock, clock, time, schedule
home3, home, house, building
arrow-down6, arrow-down, download, bottom
arrow-up6, arrow-up, upload, top
3-5 שעות
INDOOR/OUTDOOR
מינימום 16 משתתפים
מקסימום 200 משתתפים

משחק העסקים - בונים גשרים

clock, clock, time, schedule
home3, home, house, building
arrow-down6, arrow-down, download, bottom
arrow-up6, arrow-up, upload, top
3 שעות - יום שלם
INDOOR/OUTDOOR
מינימום 12 משתתפים
מקסימום 200 משתתפים